claudia kaufman
Fruit Tart
oil on canvas
12" x 12"
BACK TO PORTFOLIO