portfolio > boxes and bows

Winter White
Winter White
oil on canvas
12" x 12"