portfolio > new works

Shakshuka
Shakshuka
oil on canvas
10 x 10"