portfolio > new works

Dolls of Vilna
Dolls of Vilna
oil on canvas
10x20
2019